Budżet na 2016

Budżet na 2016

11 grudnia 2015 r. w auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla nr 1, na którym podjęto uchwałę w sprawie zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu miejskiego w 2016 roku.

Mieszkańcy zgodnie ustalili, że kwota w wysokości 28.055,40 zł zostanie przeznaczona na:

  1. Przeniesienie placu zabaw przy ulicy Adama Mickiewicza obok siłowni zewnętrznej przy ulicy Mściszewskiej – szacowany koszt około 4.000 zł
  2. Doposażenie przeniesionego placu zabaw koło siłowni zewnętrznej przy ul. Mściszewskiej w nowe urządzenia – kwota 18.555,40 zł
  3. Zakup 4 koszy ulicznych – kwota 1.600 zł
  4. Materiały potrzebne do wykończenia placu zabaw oraz siłowni – kwota 2.900 zł
  5. Wykaszanie terenów zielonych przy siłowni zewnętrznej – szacowany koszt około 1.000 zł

No Comments

Post a Comment