Spotkanie w sprawie Turnieju Sprawnościowego

Spotkanie w sprawie Turnieju Sprawnościowego

23 maja (poniedziałek) o godzinie 19.00 w „Bogdanówce” (ul. Łąkowa na przeciwko posesji nr 46) odbędzie się spotkanie w sprawie Turnieju Sprawnościowego, który ma mieć miejsce 6 czerwca (niedziela) na stadionie miejskim / w hali widowiskowo-sportowe. Na spotkaniu ustalony zostanie skład drużyny naszego Osiedla. Zapraszam wszystkich mieszkańców zainteresowanych wzięciem udziału w tym Turnieju.  

Poniżej zamieszczam Regulamin Turnieju Sprawnościowego, w którym wyszczególnione są tegoroczne konkurencje.

REGULAMIN TURNIEJU SPRAWNOŚCIOWEGO

W RAMACH TURNIEJU JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY MUROWANA GOŚLINA

 1. Turniej sprawnościowy stanowi drugi z czterech turniejów w ramach cyklu rozgrywek Turnieju Jednostek Pomocniczych gminy Murowana Goślina.
 2. Termin: 19.06.2016 r. (niedziela) godz. 13:00, stadion miejski ul. Mściszewska w Murowanej Goślinie (ew. hala widowiskowo-sportowa w Murowanej Goślinie – w razie złej pogody). Uczestników zawodów prosi się o przybycie najpóźniej do godziny 13:00, kapitanów drużyn do godziny 12:45 w celu wylosowania gier zespołowych tj. przeciągania liny oraz sztafety w workach.
 1. Termin zgłaszania zawodników do poszczególnych dyscyplin do 13.06.2016 r. (w turnieju mogą brać udział jedynie mieszkańcy poszczególnych sołectw i osiedli samorządowych gminy Murowana Goślina zamieszkali na terenie danej jednostki pomocniczej).
 2. Zgłoszenie należy dostarczyć mailowo (a.habrych@mgsportinieruchomosci.pl lub osobiście do siedziby MG Sport i Nieruchomości ul. Mściszewska 10). Tel.500-246-576
 3. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, oraz dyscyplinę w której ma wziąć udział (załącznik nr 1 do regulaminu).
 4. Losowanie Dyscyplin zespołowych odbędzie się w dniu zawodów.
 5. Punktacja poszczególnych konkurencji i całego turnieju:

I miejsce – 10 pkt

II miejsce – 9 pkt

III miejsce – 8 pkt

IV miejsce – 7 pkt

V miejsce – 6 pkt

VI miejsce – 5 pkt

VII miejsce – 4 pkt

VIII miejsce – 3 pkt

IX miejsce – 2 pkt

X miejsce – 1 pkt

O zdobytym miejscu decyduje suma punktów z poszczególnych dyscyplin (punktacja dyscyplin jest identyczna jak punktacja ogólna).

 1. Dyscypliny
 • Skok w dal mężczyzn (3 podejścia, decyduje najlepszy wynik),
 • Skok w dal kobiet (3 podejścia, decyduje najlepszy wynik),
 • Rzut podkową z 5 metrów (10 rzutów ( dwie serie x 5) decyduje ilość trafień),
 • Podnoszenie ciężarka do wyprostu ręki mężczyzn (jedno podejście, decyduje ilość powtórzeń),
 • Toczenie opony (o wygranej decyduje ilość powtórzeń w czasie 1 minuty),
 • NOWA KONKURENCJA – strzał w słupek oraz w poprzeczkę z 11 metrów ( startuje 1 mężczyzna oraz 1 kobieta) – 2 serie, o zajętym miejscu decyduje ilość trafień, punktacja ( za słupek – 3 pkt., za poprzeczkę 5 pkt.)
 • Sztafeta w workach (startują zespoły 3 osobowe – w zespole minimum jedna kobieta zawody rozgrywane systemem pucharowym, przegrany odpada),
 • Przeciąganie liny zespołowo (startują zespoły 6 osobowe – w zespole minimum dwie kobiety, zawody rozgrywane systemem pucharowym, przegrany odpada),

Najlepszym zespołem w turnieju sprawnościowym jest jednostka pomocnicza (sołectwo, osiedle), które w sumie wszystkich dyscyplin zbierze największą ilość punktów).

Uczestnik może być zgłoszony do dwóch dyscyplin oraz dodatkowo do przeciągania liny i nowej konkurencji.

 1. Dyscypliny rezerwowe – hala:
 • Skok z miejsca w dal kobiet (3 podejścia, decyduje najlepszy wynik),
 • Skok z miejsca w dal mężczyzn (3 podejścia, decyduje najlepszy wynik),
 • Podnoszenie ciężarka do wyprostu ręki mężczyzn (jedno podejście, decyduje ilość powtórzeń),
 • Przekręcanie nakrętek na pręt (3 nakrętki w jak najszybszym czasie)
 • NOWA KONKURENCJA – strzał w słupek oraz w poprzeczkę z 5 metrów ( startuje 1 mężczyzna oraz 1 kobieta) – 2 serie, o zajętym miejscu decyduje ilość trafień, punktacja za słupek – 3 pkt., za poprzeczkę 5 pkt.)
 • Sztafeta w workach (startują zespoły 3 osobowe – w zespole minimum jedna kobieta zawody rozgrywane systemem pucharowym, przegrany odpada),
 • Przeciąganie liny (startują zespoły 6 osobowe – w zespole minimum dwie kobiety, zawody rozgrywane systemem pucharowym, przegrany odpada),
 • Konkurs rzutów osobistych do kosza ( 5 prób – decyduje ilość trafień)

NAGRODY:

 • organizator przewiduje puchary dla 4 najlepszych drużyn

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • obsługę sędziowską rozgrywek
 • prowadzenie dokumentacji rozgrywek
 • opiekę medyczną

UWAGI KOŃCOWE:

 • W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator.
 • Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu.
 • Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
 • W przypadku przeciągania liny zabrania się stosowania korków, okręcania liny wokół ręki, dopuszczalne jest stosowanie rękawic ochronnych celem uniknięcia kontuzji.
 • W przypadku odbycia zawodów na hali obowiązkowe jest stosowne obuwie.

No Comments

Post a Comment