Kostka rozbiórkowa

Kostka rozbiórkowa

Informuję, że w związku ze złożonym na ręce Burmistrza Dariusza Urbańskiego wnioskiem, nasze Osiedle otrzymało kilka palet kostki brukowej pochodzącej z przebudowanego Placu Powstańców Wielkopolskich. Kostka ta zostanie w przyszłości wykorzystana na placu zabaw/siłowni przy ul. Mściszewskiej.

Dziękuję serdecznie Panu Rafałowi Rozumkowi prowadzącemu działalność gospodarczą „Insel-Met” przy ul. Irysowej 10 w Murowanej Goślinie za bezpłatny transport kostki.

Z poważaniem

Magdalena Binięda

No Comments

Post a Comment