Przeznaczenie nagrody za turniej jednostek pomocniczych w 2016 roku

W dniu 2 marca 2017 r. o godzinie 18.00 w auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie odbyło się zebranie mieszkańców naszego Osiedla. Tematem zebrania było ustalenie przeznaczenia nagrody finansowej za turniej jednostek pomocniczych gminy w 2016 roku, czyli kwoty 4.000 zł (za III miejsce w turnieju).

Mieszkańcy zgodnie zadecydowali, że kwota ta zostanie przeznaczona na wyrównanie terenu na Bogdanówce oraz zakup materiałów na wybudowanie wiaty na Bogdanówce.

 

No Comments

Post a Comment