Zebranie z mieszkańcami – zmiana przedsięwzięć

Dnia 5 czerwca 2017 r. o godzinie 18.00 na „Bogdanówce” odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla nr 1, na którym podjęto uchwałę o zmianie przedsięwzięć w ramach wydatków jednostek pomocniczych osiedla samorządowego nr 1 w 2017 r. w taki sposób, że:

  1. kwotę 1.600 zł na przedsięwzięcie „montaż koszy ulicznych” przeznaczono na:
    1. Zakup ławostołów – kwota 483 zł,
    2. Zakup materiałów do budowy wiaty – kwota 817 zł,
    3. Zakup paliwa do utrzymania zieleni na terenie „Bogdanówki” – kwota 300 zł,
  2. kwotę 1.500 zł na przedsięwzięcie „zakup usług do organizacji festynów” przeznaczono na:
    1. Zakup materiałów do organizacji festynów – kwota 1.500 zł.

Wszystkim obecnym na zebraniu mieszkańcom dziękuję za przybycie.

No Comments

Post a Comment