Zebranie z mieszkańcami ws. budżetu na 2018 r.

Zebranie z mieszkańcami ws. budżetu na 2018 r.

14 września 2017 r. o godzinie 18.00 w auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie odbyło się zebranie z mieszkańcami Osiedla nr 1. W zebraniu uczestniczył również Burmistrz Dariusz Urbański, który przedstawił bardzo szczegółową relację z trwających jak i przyszłych inwestycji w Gminie m.in. o planowanym remoncie dworca kolejowego, planowanej budowie chodnika na ul. Łąkowej, placu zabaw w parku miejskim, powstaniu strefy buforowej, trwającej przebudowie rynku, planowanych remontach dróg, wymianie lamp itp. Poruszona została również kwestia stacji bazowej telefonii komórkowej mającej powstać przy u. Łąkowej/ul. Cichej. Po opuszczeniu zebrania przez Burmistrza kolejnym punktem spotkania była kwestia wydatków Osiedla nr 1 w przyszłym roku. W 2018 r. do dyspozycji Osiedla została przyznana kwota 34.930,14 zł. Mieszkańcy zgodnie postanowili, że kwota ta zostanie przeznaczona na następujące cele:

  1. Wykaszanie terenów zielonych przy placu zabaw/siłowni zewnętrznej przy ulicy Mściszewskiej – szacowany koszt około 1.000 zł
  2. Organizacja imprez integracyjnych (zakupy) – szacowany koszt około 4.000 zł
  3. Zakup koszy na śmieci z montażem – szacowany koszt około 3.600 zł
  4. Zakup ławek z montażem – szacowany koszt około 4.000 zł
  5. Zakup tablicy informacyjnej z montażem – szacowany koszt około 3.000 zł
  6. Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Łąkowej (usługa) – szacowany koszt około 2.900 zł
  7. Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Mickiewicza/ul. Żeromskiego (usługa) – szacowany koszt około 2.900 zł
  8. Zakup materiałów budowlanych, drewnianych, malarskich itp. na wykończenie „Bogdanówki” (miejsca spotkań integracyjnych) – szacowany koszt około 7.000 zł,
  9. Zakup ław piknikowych – szacowany koszt około 861,00 zł
  10. Utrzymanie dróg gminnych na terenie Osiedla Samorządowego nr 1 – szacowany koszt około 5.669,14 zł.

Po powyższym głosowaniu miało miejsce omawianie zmian przedsięwzięcia w ramach funduszu miejskiego w 2017 r. Zmiany te miała polegać na przeznaczeniu na inne zadania kwoty 600 zł pozostałej po zrealizowaniu przedsięwzięcia „montaż słupków do siatkówki”. Mieszkańcy zaproponowali by przeznaczyć je na wyposażenie „Bogdanówki” w kolejne ławostoły.

Na koniec członkini Zarządu – Magdalena Binięda podziękowała wszystkim mieszkańcom, którzy chętnie uczestniczą w życiu Osiedla, za ich wsparcie, pracę i zaangażowanie oraz zachęciła do brania udziału w Turnieju Jednostek Pomocniczych Gminy Murowana Goślina. Następnie zgromadzonych mieszkańców zaproszono na kawę i herbatę oraz na słodki poczęstunek.

  Więcej zdjęć -> Zebranie z mieszkańcami – 14 września 2017

No Comments

Post a Comment