Stanowisko mieszkańców Osiedla Samorządowego nr 1 w Murowanej Goślinie ws. likwidacji Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców

Murowana Goślina, dnia 13 grudnia 2017 r.   Stanowisko mieszkańców Osiedla Samorządowego nr 1 w Murowanej Goślinie w sprawie likwidacji Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców przez Radę Miejską podjęte na zebraniu z mieszkańcami w dniu 13 grudnia 2017 r. My niżej podpisani mieszkańcy Osiedla Samorządowego nr 1 w Murowanej Goślinie opowiadamy się...