Zebranie z mieszkańcami – 13 grudnia 2017 r.

Zebranie z mieszkańcami – 13 grudnia 2017 r.

Nasze Osiedle odniosło wieki sukces w tegorocznym Turnieju Jednostek Pomocniczych Gminy Murowana Goślina. Po 4 etapach (tenisie stołowym, turnieju sprawnościowym, strzelaniu i turnieju siatkówki) zajęło 1. miejsce w klasyfikacji ogólnej. Tym samym Osiedle w ramach nagrody otrzymało 6.000 zł do swojej dyspozycji. Z tego względu w dniu 13 grudnia 2017 r. o godz. 18.00 w budynku dawnego Gimnazjum nr 1 odbyło się zebranie z mieszkańcami. Owo zebranie było również podsumowującym wydarzenia i działania na Osiedlu. Wobec tego odbyło się ono w bardzo nastrojowym klimacie – przy świecach, kawie i herbacie oraz ciastach.

Członkini Zarządu – Magdalena Binięda zrelacjonowała udział Osiedla w Turnieju prezentując także zdjęcia oraz film. Po podsumowaniu rozgrywek mieszkańcy zgodnie postanowili by 1.500 zł przeznaczyć na wynajem sali gimnastycznej do treningów do kolejnego Turnieju. Pozostałą zaś kwotę 4.500 zł mieszkańcy zdecydowali się spożytkować na plac/siłownię zewnętrzną przy ul. Jodłowej (działka nr 397/4). Po zaprezentowaniu mieszkańcom przez Magdalenę Biniędę zdjęć terenu ww. działki zaproponowano by mieszkańcy spróbowali własnymi siłami, poprzez prace społeczne uprzątnąć działkę i przygotować ją do późniejszego montażu sprzętu. Nadto Magdalena Binięda przedstawiła katalog placów zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z cenami i przekazała informację o kosztach ww. przedsięwzięcia. Mieszkańcy podjęli uchwałę o przeznaczeniu środków finansowych w ramach nagrody za Turniej Jednostek Pomocniczych Gminy w 2017 roku.

Kolejnym punktem spotkania była kwestia zmiany przedsięwzięcia w ramach funduszu miejskiego w 2018 roku. Pojawiła się sugestia by zrezygnować z wykonania przedsięwzięcia „utrzymanie dróg gminnych na terenie Osiedla Samorządowego nr 1” (kwota 5.669,14 złotych) i przeznaczyć ją na budowę placu zabaw/siłowni zewnętrznej przy ul. Jodłowej na działce nr 397/4. Propozycja ta została zaaprobowana przez mieszkańców, którzy następnie podjęli uchwałę w ww. sprawie. Tym samym łącznie na budowę placu zabaw/siłowni zewnętrznej przy ul. Jodłowej na działce nr 397/4 przeznaczona zostanie kwota 10.169,14 zł.

Na koniec Magdalena Binięda zwięźle podsumowała działania na terenie Osiedla w 2017 r. (wykonany budżet, powstanie progów zwalniających, nowych ławek, oświetlenia, organizację imprez integracyjnych itp.) oraz zachęciła do wzięcia udziału w przyszłorocznych imprezach integracyjnych Osiedla tj. Dniu Kobiet, Majówce i Pyrkorzu. Podziękowała również wszystkim mieszkańcom, którzy chętnie uczestniczą w życiu Osiedla, za ich wsparcie, pracę i zaangażowanie oraz zachęciła do brania udziału w przyszłorocznym Turnieju Jednostek Pomocniczych Gminy Murowana Goślina. Nastąpiło zakończenie zebrania.

Zdjęcia w lepszej jakości ->Zebranie z mieszkańcami – 13 grudnia 2017 r.

 

No Comments

Post a Comment