Turniej sprawnościowy – 10 czerwca 2018

Turniej sprawnościowy – 10 czerwca 2018

Już 10 czerwca 2018 r. na Stadionie Miejskim w Murowanej Goślinie odbędzie się kolejny etap Turnieju Jednostek Pomocniczych Gminy Murowana Goślina – Turniej sprawnościowy. Nasze Osiedle również weźmie udział w tym turnieju. Zachęcamy do wzięcia udziału w Turnieju.

REGULAMIN

TURNIEJU SPRAWNOŚCIOWEGO

w ramach rozgrywek jednostek pomocniczych gminy Murowana Goślina 

TERMIN I MIEJSCE: turniej sprawnościowy odbędzie się 10.06.2018 r. (niedziela) o godz. 10:00 na stadionie miejskim przy ul. Mściszewskiej w Murowanej Goślinie.

UDZIAŁ:

 • mieszkańcy sołectw oraz osiedli samorządowych gminy Murowana Goślina, zamieszkali na terenie danej jednostki pomocniczej.

ZGŁOSZENIA:

 • zgłoszenia uczestników (załącznik nr 1 do regulaminu) przyjmuje Sławomir Malec do dnia 10.06.2018 r. do godziny 9:15 osobiście lub telefonicznie 784-571-212,
 • zgłoszenia po terminie tj. po 10.06.2018 po godz. 9:15 nie będą przyjmowane i uwzględnione w losowaniu oraz rozgrywkach,
 • uczestnik może być zgłoszony maksymalnie do dwóch dyscyplin,
 • jednostce pomocniczej, która zgłosiła udział w zawodach, a nie przystąpiła do nich przyznawane są ujemne 3 punkty z ogólnej punktacji rozgrywek.

DYSCYPLINY:

 • bieg open na 800 m,
 • skok w dal mężczyzn,
 • skok w dal kobiet,
 • strzał z linii pola bramowego w poprzeczkę,
 • rzut podkową do celu z 5 m,
 • konkurs rzutów osobistych do kosza,

OPISY DYSCYPLIN:

 • bieg open na 800 m – bieg eliminacyjny + biegi finałowe, w biegu eliminacyjnym i finałowym bierze udział ten sam zawodnik, po losowaniu biegów eliminacyjnych zwycięzca awansuje do biegu o miejsca 1-4, 2 miejsca do biegu o miejsca 5-8, 3 miejsca do biegu o miejsca 9-12,
 • skok w dal kobiet – 3 podejścia, decyduje najdłuższy skok, przekroczenie linii odbicia powoduje zaliczenie skoku jako spalony, pomiar odbywa się do miejsca pierwszego zetknięcia z podłożem,
 • skok w dal mężczyzn – 3 podejścia, decyduje najdłuższy skok, przekroczenie linii odbicia powoduje zaliczenie skoku jako spalony, pomiar odbywa się do miejsca pierwszego zetknięcia z podłożem,
 • strzał z linii pola bramowego w poprzeczkę – jednostka pomocnicza wystawia zespół składający się z kobiety i mężczyzny, każdy z uczestników ma po 3 strzały, o wyniku końcowym decyduje suma liczby trafień w poprzeczkę obydwu uczestników, nie dopuszcza się udziału dwóch osób jednej płci w dyscyplinie,
 • rzut podkową do celu z 5 m – 10 rzutów – jednostka pomocnicza wystawia zespół składający się z kobiety i mężczyzny, każdy uczestnik ma po 5 rzutów, o wyniku końcowym decyduje suma liczby trafień do celu obydwu uczestników, nie dopuszcza się udziału dwóch osób jednej płci w dyscyplinie, zabrania się odrywania pleców od oparcia krzesła, podkowa która zawisła w obręczy kosza i nie spadła na ziemię jest zaliczona jako trafiona,
 • konkurs rzutów osobistych do kosza – jednostka pomocnicza wystawia zespół składający się z kobiety i mężczyzny, każdy uczestnik ma po 5 rzutów, o wyniku końcowym decyduje suma liczby trafień do celu obydwu uczestników, nie dopuszcza się udziału dwóch osób jednej płci w dyscyplinie, dopuszczone jest dokonanie rzutu dowolna techniką, także z wyskoku, z zastrzeżeniem przekraczania linii rzutów.                                                                                             

PLANOWANY HARMONOGRAM KONKURENCJI:

 • biegi eliminacyjne na 800 m,
 • skok w dal kobiet i mężczyzn + strzały w poprzeczkę (w tym samym czasie),
 • rzut podkową + rzuty osobiste do kosza (w tym samym czasie),
 • biegi finałowe na 800 m,

NAGRODY: organizator przewiduje statuetki/puchary dla 3 najlepszych drużyn.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • obsługę sędziowską turnieju,
 • woda,
 • opiekę medyczną.

PUNKTACJA TURNIEJU SPRAWNOŚCIOWEGO:

O zdobytym miejscu decyduje suma punktów z poszczególnych dyscyplin.
Punktacja dyscyplin jest identyczna jak punktacja ogólna.

W przypadku identycznej sumy punktów turnieju sprawnościowego jednostki zajmują miejsce ex aequo i nie przyznaje się kolejnego miejsca.

Punktacja za ukończenie poszczególnych dyscyplin:

1 miejsce – 10 pkt.

2 miejsce – 9 pkt.

3 miejsce – 8 pkt.

4 miejsce – 7 pkt.

5 miejsce – 6 pkt.

6 miejsce – 5 pkt.

7 miejsce – 4 pkt.

8 miejsce – 3 pkt.

9 miejsce – 2 pkt.

10 miejsce – 1 pkt.

 

PUNKTACJA OGÓLNA TURNIEJU SPRAWNOŚCIOWEGO:

1 miejsce – 10 pkt.

2 miejsce – 9 pkt.

3 miejsce – 8 pkt.

4 miejsce – 7 pkt.

5 miejsce – 6 pkt.

6 miejsce – 5 pkt.

7 miejsce – 4 pkt.

8 miejsce – 3 pkt.

9 miejsce – 2 pkt.

10 miejsce – 1 pkt.

UWAGI KOŃCOWE:

 • Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu.
 • Zawodnicy biorący udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach z dojazdami na i z zawodów włącznie. Organizator NIE ubezpiecza zawodników od NNW.
 • W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje organizator.

 

 

No Comments

Post a Comment