Zebranie z mieszkańcami ws. budżetu na 2019 r.

Po powitaniu mieszkańców przez Panią Alicję Kobus oddała ona głos członkini Zarządu Osiedla Pani Magdalenie Biniędzie-Grzebycie. Przedstawiła ona szczegółowe sprawozdanie co do wydatków Osiedla Samorządowego nr 1 w 2018 r. Następnie zaprezentowała propozycje wykorzystania środków przyznanych w ramach wydatków osiedli samorządowych. Po omówieniu wszystkich propozycji, mieszkańcy wyrazili zgodę na wykorzystanie...

Oświetlenie na placu zabaw/siłowni zewnętrznej przy ul. Mściszewskiej

Od jakiegoś czasu z placu zabaw/siłowni zewnętrznej przy ul. Mściszewskiej można korzystać także po zmroku, a to za sprawą zamontowanej na wniosek lampy ulicznej. Oświetlenie niewątpliwie pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo na placu i zniechęci do aktów wandalizmu. Zwracam się także do rodziców dzieci korzystających z placu zabaw o niepozostawianie połamanych...