Zebranie z mieszkańcami ws. budżetu na 2019 r.

Zebranie z mieszkańcami ws. budżetu na 2019 r.

Po powitaniu mieszkańców przez Panią Alicję Kobus oddała ona głos członkini Zarządu Osiedla Pani Magdalenie Biniędzie-Grzebycie. Przedstawiła ona szczegółowe sprawozdanie co do wydatków Osiedla Samorządowego nr 1 w 2018 r. Następnie zaprezentowała propozycje wykorzystania środków przyznanych w ramach wydatków osiedli samorządowych. Po omówieniu wszystkich propozycji, mieszkańcy wyrazili zgodę na wykorzystanie sumy 37.977,00 zł na: uzupełnienie piasku w strefach bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Jodłowej/ul. Górka, wykaszanie terenów zielonych przy placu zabaw/siłowni zewnętrznej przy ulicy Mściszewskiej i placu zabaw przy ul. Górka, organizację imprez integracyjnych (zakupy), zagospodarowanie terenów zielonych przy placu zabaw na ul. Górka, zakup koszy na śmieci z montażem, zakup ławek z montażem, zakup ławostołu, wyłożenie nawierzchni ul. Na Stoku  betonowymi płytami drogowymi (zakup, transport i usługa). Mieszkańcy zostali poinformowali, iż pozostała kwota 9.000 zł została na poprzednim zebraniu mieszkańców przekazana na przedsięwzięcie polegające na montażu opłotowania wokół placu zabaw przy ul. Górka/ul. Jodłowa oraz montażu ławki i kosza na śmieci na tym placu. W związku z tym rzeczywista kwota do dyspozycji Osiedla nr 1 na rok 2019 wynosi 28.977 zł. Po głosowaniu Pani Magdalena Binięda-Grzebyta przedstawiła w skrócie udział Osiedla nr 1 w Turnieju Jednostek Pomocniczych Gminy Murowana Goślina.  Nadto zachęciła do udziału w imprezach integracyjnych, w tym w sobotniej imprezie „Pyrkorz”, a także w nadchodzącym turnieju siatkarskim. Poinformowała także o dostępnej dla mieszkańców 1/3 sali widowiskowo-sportowej w każdą środę w godz. 20.00-21.30 (w okresie jesienno-zimowym). Następnie głos oddano Burmistrzowi Dariuszowi Urbańskiemu, który podsumował ostatnie inwestycje, a także przedstawił plan na najbliższe miesiące. Po wolnych wnioskach zgromadzonych mieszkańców zaproszono na kawę i herbatę oraz na słodki poczęstunek. Nastąpiło zakończenie zebrania.  

Budżet Osiedla nr 1 na 2019 r. wygląda następująco:

  1. Uzupełnienie piasku w strefach bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Jodłowej/ul. Górka – szacowany koszt ok 500 zł 
  2. Wykaszanie terenów zielonych przy placu zabaw/siłowni zewnętrznej przy ulicy Mściszewskiej i placu zabaw przy ul. Górka – szacowany koszt ok 1.000 zł
  3. Organizacja imprez integracyjnych (zakupy) – szacowany koszt ok 3.000 zł
  4. Zagospodarowanie terenów zielonych przy placu zabaw na ul. Górka – szacowany koszt ok 1.500 zł 
  5. Zakup koszy na śmieci z montażem – szacowany koszt ok 2.340 zł 
  6. Zakup ławek z montażem – szacowany koszt ok 2.850 zł 
  7. Zakup ławostołu – szacowany koszt ok 430,50 zł 
  8. Wyłożenie nawierzchni ul. Na Stoku  betonowymi płytami drogowymi (zakup, transport i usługa) – szacowany koszt ok 17.356,50 zł
  9. Zakup i montaż opłotowania placu zabaw przy ul. Górka/ul. Jodłowej, zakup i montaż ławki kosza na śmieci – szacowany koszt ok 9.000 zł (na mocy uchwały nr 4/2018 zebrania mieszkańców z dnia 13 sierpnia 2018 r. ww. przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2018 r.)

Razem37.977,00 zł

Zdjęcia: Kamil Grzebyta – Studio Fotograficzne Kamil Grzebyta

No Comments

Post a Comment