Zebranie z mieszkańcami – 7 stycznia 2019

Zebranie z mieszkańcami – 7 stycznia 2019

W związku z koniecznością ustalenia przeznaczenia środków finansowych w ramach nagrody za Turniej Jednostek Pomocniczych Gminy Murowana Goślina w 2018 roku – kwota 5.000 zł, w dniu 7 stycznia 2019 r. o godz. 18.00 odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Samorządowego nr 1. Po podsumowaniu rozgrywek w ramach Turnieju Pani Magdalena Binięda-Grzebyta zaproponowała, by kwotę 150 zł przeznaczyć na montaż ławostołu z planszami do gry w szachy i chińczyka (odnowionego i znajdującego się wcześniej na zlikwidowanym placu zabaw przy ul. Mickiewicza) na terenie placu zabaw/siłowni zewnętrznej przy ul. Mściszewskiej. Propozycja ta została zaakceptowana przez zgromadzonych. Wobec tego do rozdysponowania została jeszcze kwota 4.850 zł. Pani Magdalena Binięda-Grzebyta zaproponowała zatem by kwotę tę przeznaczyć na zakup i ułożenie płyt betonowych na ul. Żurawiej. Pomysł ten zyskał aprobatę. Pani Magdalena Binięda-Grzebyta poinformowała także, iż Burmistrz Dariusz Urbański postanowił przekazać z budżetu Gminy pozostałą część kwoty koniecznej do ułożenia płyt betonowych na całym odcinku ww. ulicy. Mieszkańcy podjęli zatem uchwałę o przeznaczeniu środków finansowych w ramach nagrody za Turniej Jednostek Pomocniczych Gminy w 2018 r., zgodnie z którą kwota 5.000 zł zostanie przeznaczona na:

  • montaż ławostołu na placu zabaw/siłowni zewnętrznej na ul. Mściszewskiej – 150 zł
  • położenie betonowych płyt drogowych na ul. Żurawiej (zakup+transport+montaż) – 4.850 zł

Następnie zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ws. zniesienia osiedli samorządowych. Po zakończeniu konsultacji i wolnych wnioskach nastąpiło zakończenie zebrania. Mieszkańcy mogli jeszcze zamienić ze sobą kilka zdań przy kawie i słodkim poczęstunku.

Więcej zdjęć -> Zebranie z mieszkańcami – 7 stycznia 2019 r.

Zdjęcia: Kamil Grzebyta -> Studio Fotograficzne Kamil Grzebyta

No Comments

Post a Comment