Budżet

BUDŻET NA ROK 2019

W dniu 27 września 2018 r. mieszkańcy podjęli decyzję o przeznaczeniu kwoty 37.977,00 zł otrzymanej w ramach wydatków Osiedla nr 1 na 2019 r. na następujące cele:

 1. Uzupełnienie piasku w strefach bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Jodłowej/ul. Górka – szacowany koszt ok 500 zł 
 2. Wykaszanie terenów zielonych przy placu zabaw/siłowni zewnętrznej przy ulicy Mściszewskiej i placu zabaw przy ul. Górka – szacowany koszt ok 1.000 zł
 3. Organizacja imprez integracyjnych (zakupy) – szacowany koszt ok 3.000 zł
 4. Zagospodarowanie terenów zielonych przy placu zabaw na ul. Górka – szacowany koszt ok 1.500 zł 
 5. Zakup koszy na śmieci z montażem – szacowany koszt ok 2.340 zł 
 6. Zakup ławek z montażem – szacowany koszt ok 2.850 zł 
 7. Zakup ławostołu – szacowany koszt ok 430,50 zł 
 8. Wyłożenie nawierzchni ul. Na Stoku  betonowymi płytami drogowymi (zakup, transport i usługa) – szacowany koszt ok 17.356,50 zł
 9. Zakup i montaż opłotowania placu zabaw przy ul. Górka/ul. Jodłowej, zakup i montaż ławki kosza na śmieci – szacowany koszt ok 9.000 zł (na mocy uchwały nr 4/2018 zebrania mieszkańców z dnia 13 sierpnia 2018 r. ww. przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2018 r.)

Informacje o zebraniu, na którym ustalono przeznaczenie ww. kwoty można znaleźć tutaj.


 

BUDŻET NA ROK 2018

W ramach wydatków na 2018 r. Osiedle nr 1 otrzymało kwotę 34.930,14 zł Zgodnie z wolą mieszkańców kwota ta zostanie przeznaczona na:

 1. Wykaszanie terenów zielonych przy placu zabaw/siłowni zewnętrznej przy ulicy Mściszewskiej – szacowany koszt około 1.000 zł
 2. Organizacja imprez integracyjnych (zakupy) – szacowany koszt około 4.000 zł
 3. Zakup koszy na śmieci z montażem – szacowany koszt około 3.600 zł
 4. Zakup ławek z montażem – szacowany koszt około 4.000 zł
 5. Zakup tablicy informacyjnej z montażem – szacowany koszt około 3.000 zł
 6. Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Łąkowej (usługa) – szacowany koszt około 2.900 zł
 7. Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Mickiewicza/ul. Żeromskiego (usługa) – szacowany koszt około 2.900 zł
 8. Zakup materiałów budowlanych, drewnianych, malarskich itp. na wykończenie „Bogdanówki” (miejsca spotkań integracyjnych) – szacowany koszt około 7.000 zł,
 9. Zakup ław piknikowych – szacowany koszt około 861,00 zł
 10. Utrzymanie dróg gminnych na terenie Osiedla Samorządowego nr 1 – szacowany koszt około 5.669,14 zł.
  • zmiana na „budowę placu zabaw/siłowni zewnętrznej przy ul. Jodłowej na działce nr 397/4” – szacowany koszt około 5.669,14 zł -> więcej na ten temat

Informacje o zebraniu, na którym ustalono przeznaczenie ww. kwoty można znaleźć tutaj.


BUDŻET NA ROK 2017

W 2017 roku do dyspozycji naszego Osiedla będzie 29.118,10  zł. Kwota ta zostanie wykorzystana na następujące cele:

 1. Zakup ław piknikowych (ok. 7)– szacowany koszt około 2.100 zł
 2. Doposażenie placu zabaw/siłowni zewnętrznej znajdujących się przy ul. Mściszewskiej – szacowany koszt około 14.518,10 zł
 3. Projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Słowackiego – szacowany koszt około 2.000 zł
 4. Słupki do siatkówki (zakup + montaż) – szacowany koszt około 2.900 zł
 5. Wykaszanie terenów zielonych przy placu zabaw/siłowni zewnętrznej przy ulicy Mściszewskiej – szacowany koszt około 1.000 zł
 6. Organizacja imprez integracyjnych (zakupy i usługi) – szacowany koszt około 3.500
 7. Zakup koszy na śmieci z montażem (ok. 2)– szacowany koszt około 1.500 zł
 8. Zakup ławek (ok. 2) – szacowany koszt około 1.600 zł

Informacje o zebraniu, na którym ustalono przeznaczenie ww. kwoty można znaleźć tutaj.


BUDŻET NA ROK 2016

Osiedle nr 1 w ramach środków wydatków osiedli samorządowych w 2016 r. otrzymało 28.055,40 zł.

Mieszkańcy zgodnie ustalili, że kwota ta zostanie przeznaczona na:

 1. Przeniesienie placu zabaw przy ulicy Adama Mickiewicza obok siłowni zewnętrznej przy ulicy Mściszewskiej – szacowany koszt około 4.000 zł
 2. Doposażenie przeniesionego placu zabaw koło siłowni zewnętrznej przy ul. Mściszewskiej w nowe urządzenia – kwota 18.555,40 zł
 3. Zakup 4 koszy ulicznych – kwota 1.600 zł
 4. Materiały potrzebne do wykończenia placu zabaw oraz siłowni – kwota 2.900 zł
 5. Wykaszanie terenów zielonych przy siłowni zewnętrznej – szacowany koszt około 1.000 zł