Zebranie z mieszkańcami – 7 stycznia 2019

W związku z koniecznością ustalenia przeznaczenia środków finansowych w ramach nagrody za Turniej Jednostek Pomocniczych Gminy Murowana Goślina w 2018 roku – kwota 5.000 zł, w dniu 7 stycznia 2019 r. o godz. 18.00 odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Samorządowego nr 1. Po podsumowaniu rozgrywek w ramach Turnieju Pani...

Zebranie z mieszkańcami ws. budżetu na 2019 r.

Po powitaniu mieszkańców przez Panią Alicję Kobus oddała ona głos członkini Zarządu Osiedla Pani Magdalenie Biniędzie-Grzebycie. Przedstawiła ona szczegółowe sprawozdanie co do wydatków Osiedla Samorządowego nr 1 w 2018 r. Następnie zaprezentowała propozycje wykorzystania środków przyznanych w ramach wydatków osiedli samorządowych. Po omówieniu wszystkich propozycji, mieszkańcy wyrazili zgodę na wykorzystanie...

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE Zarząd Osiedla Samorządowego nr 1 w Murowanej Goślinie zaprasza na zebranie mieszkańców, które odbędzie się 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 18.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie przy ul. Mściszewskiej 10 (dawnej Gimnazjum nr 1)     Tematem zebrania będzie: – przeznaczenie środków pieniężnych...

Zebranie z mieszkańcami ws. budżetu na 2018 r.

14 września 2017 r. o godzinie 18.00 w auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie odbyło się zebranie z mieszkańcami Osiedla nr 1. W zebraniu uczestniczył również Burmistrz Dariusz Urbański, który przedstawił bardzo szczegółową relację z trwających jak i przyszłych inwestycji w Gminie m.in. o planowanym remoncie dworca kolejowego,...

Zebranie z mieszkańcami – zmiana przedsięwzięć

Dnia 5 czerwca 2017 r. o godzinie 18.00 na „Bogdanówce” odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla nr 1, na którym podjęto uchwałę o zmianie przedsięwzięć w ramach wydatków jednostek pomocniczych osiedla samorządowego nr 1 w 2017 r. w taki sposób, że: kwotę 1.600 zł na przedsięwzięcie „montaż koszy ulicznych” przeznaczono na: Zakup ławostołów...

Przeznaczenie nagrody za turniej jednostek pomocniczych w 2016 roku

W dniu 2 marca 2017 r. o godzinie 18.00 w auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie odbyło się zebranie mieszkańców naszego Osiedla. Tematem zebrania było ustalenie przeznaczenia nagrody finansowej za turniej jednostek pomocniczych gminy w 2016 roku, czyli kwoty 4.000 zł (za III miejsce w turnieju). Mieszkańcy zgodnie...

Zebranie ws. budżetu 2017

26 września br. w auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla nr 1. Podczas tego spotkania został uchwalony budżet na rok 2017. W przyszłym roku do dyspozycji naszego Osiedla będzie 29.118,10  zł. Kwota ta zostanie wykorzystana na następujące cele: Zakup ław piknikowych (ok. 7)– szacowany...