снайперский инсектицид MSDS спрей дезинфицирующий

Производственная среда

Сотрудничающий партнер

Паспорт безопасности материала Положение EC No …- снайперский инсектицид MSDS спрей дезинфицирующий ,Паспорт безопасности материала Положение EC No 1907/2006 Ст.31 Название продукта : Injector Cleaner Дата создания: 25.03.14 Version : 2.0Сертификат безопасности материала (MSDS)InkTec Co.,Ltd. IP-E01-F11 (Rev. 1.0.) Page 1/12 Сертификат безопасности материала (MSDS) 1. Идентификация продукции и сведения о производителеИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ според Регламент (EC) No 1907/2006 и 453/2010 ЛАНАТ ® 25 ВП Версия 3.0 (заменя : Версия 2.0)

Информационен лист за безопасност

Инсектицид 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Фирма: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Адрес за контакт: БАСФ ЕООД Бул. България 118, ет. 1 Бизнес Център АБАКУС 1618 София

Copyright ©AoGrand All rights reserved